Alma Resort Cam Ranh ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành

Thích ứng với tình hình mới sau đại dịch, nhiều khu nghỉ dưỡng như ALMA Cam Ranh tích cực ứng dụng công nghệ vào vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. ALMA resort Cam Ranh tích cực ứng dụng công nghệ vào vận hành Hạn chế tiếp xúc – biện pháp phòng…