Có nên đầu tư vào sở hữu kỳ nghỉ ALMA trong dịch COVID-19?

Lựa chọn có đầu tư vào sở hữu kỳ nghỉ ALMA hay không trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành hiện nay? Sở hữu kỳ nghỉ ALMA là một khoản đầu tư dành cho các kế hoạch du lịch trong tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh thông tin xấu về đại dịch…