Liên hệ

Để tìm hiểu thêm về Công ty ALMA cũng như mô hình Sở Hữu Kỳ Nghỉ, xin vui lòng liên hệ:

  • Văn phòng ALMA tại Hà Nội:

Đ/c: Tầng 7 & Tầng 15, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà

Nội.

ĐT: +84 4 7304 6868

Fax: +84 4 39741677

  • Văn phòng ALMA tại thành phố Hồ Chí Minh:

Đ/c: Tầng 29 và tầng 30, tòa nhà Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

ĐT: +84 8 7304 5868

  • Văn phòng ALMA tại Nha Trang:

Đ/c: 15 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐT: +84 5 8730 6868

Website: www.alma.vn

Email: info@alma.vn

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyALMA/